CARE & FAIR

CARE & FAIR arbetar för att bekämpa olagligt barnarbete och förbättra levnadsvillkoren för mattan vävare och deras familjer i Indien, Nepal och Pakistan. 

CARE & FAIR

CARE & FAIR är ett världsomspännande industriinitiativ för europeisk matthandel. De arbetar för att bekämpa olagligt barnarbete och förbättra levnadsvillkoren för mattan vävare och deras familjer i Indien, Nepal och Pakistan. CARE & FAIR stöder för närvarande 10 skolor, 6 vuxenutbildningscenter och 3 daghem i Indien. 

Läs mer om CARE & FAIR >

 

 

Produkter

CARE & FAIR