Bra miljöval
 

På Tibergs Möbler vill vi uppmuntra och inspirera till att enkelt göra ett bra miljöval.


De certifikaten vi vill lyfta upp är några av branschens största kravställare på produkternas tillverkning, process, hållbarhet och etiska krav. Bra för både människa och miljö helt enkelt!

Vi har också många leverantörer som har ett utarbetat miljöansvar, men som inte är certifierade enligt de stora organisationerna.
 
Nedan hittar ni en fullständiga lista.

Certifiering "Möbelfakta"

Svenska Trä- och Möbelföretagen (TMF) har tagit fram certifieringen Möbelfakta. En märkning som står för kvalitet, miljömedvetande och socialt ansvar.

En möbel som lever upp till Möbelfaktas tre delar möter kraven på miljövänlighet, är tillverkad enligt etiska riktlinjer och följer gällande kravspecifikationer ifråga om kvalitet. Det säkerställer en hållbar utveckling och ger möbelproducenterna ett starkt utgångsläge såväl nationellt som internationellt.

Det är helt enkelt en garant för alla i möbelbranschen.
Läs mer om Möblefakta
 
String®
11 615 kr
String®
4 815 kr
String®
6 265 kr
String®
295 kr
String®
2 290 kr
String®
1 295 kr
String®
275 kr
String®
6 875 kr
Swedese
4 810 kr
5 940 kr
Swedese
20 775 kr
String®
4 155 kr
String®
9 755 kr
String®
28 350 kr
String®
9 845 kr
String®
7 695 kr
String®
8 485 kr
String®
4 435 kr
String®
3 495 kr
String®
9 315 kr
String®
425 kr
String®
7 515 kr
String®
25 145 kr
String®
16 860 kr
String®
2 950 kr
String®
795 kr
Stolab
7 100 kr
Stolab
16 415 kr
Stolab
22 345 kr
Stolab
21 320 kr
Stolab
13 560 kr
Swedese
11 185 kr
14 980 kr
Swedese
30 895 kr
Swedese
34 785 kr

Svensktillverkat 

En hållbar konsumtion innebär att minimera den påverkan som våra inköp har på natur och miljö. När produkter tillverkas i närområdet är det oftast lättare att följa tillverkningens påverkan på miljö och ekosystem. Tillverkning i närområdet ger också lägre koldioxidutsläpp och mindre luftföroreningar eftersom transporterna blir kortare. Ofta kostar lokalt producerade möbler lite mer än massproducerade möbler från andra sidan jordklotet, men de håller ofta i generationer,  vilket gör detta mer ekonomiskt och miljömässigt hållbart på lång sikt. Närproducerat har också stora samhälleliga vinster. Vi slipper utnyttja jordens resurser med långa transporter och vi bidrar till att kunskap och arbetstillfällen stannar i Sverige.
 
Swedese
3 755 kr
Bruno Mathsson
18 405 kr
20 450 kr
Conform
6 989 kr
7 765 kr
Conform
7 097 kr
7 885 kr
Conform
15 773 kr
17 525 kr
Conform
9 387 kr
10 430 kr
Conform
12 159 kr
13 510 kr
String®
1 750 kr
String®
2 985 kr
String®
1 890 kr
String®
3 780 kr
Fabrikant
14 500 kr
Fabrikant
14 500 kr
Fabrikant
7 000 kr
Fabrikant
6 500 kr
Fabrikant
12 800 kr
Fabrikant
12 800 kr
Fabrikant
5 500 kr
Fabrikant
5 000 kr
Fabrikant
250 kr
Fabrikant
4 750 kr
Fabrikant
4 500 kr
Fabrikant
6 500 kr
Fabrikant
1 900 kr
Fabrikant
7 500 kr
String®
11 615 kr
String®
4 815 kr
String®
6 265 kr
SMD Design
2 535 kr
Voice
18 950 kr
SMD Design
6 870 kr
SMD Design
6 510 kr
SMD Design
6 995 kr
SMD Design
4 115 kr
SMD Design
2 315 kr
SMD Design
5 350 kr
SMD Design
960 kr
Conform
5 859 kr
6 510 kr
Bröderna Anderssons
15 867 kr
17 630 kr
String®
295 kr
String®
2 290 kr
Swedese
7 350 kr
Swedese
20 710 kr
Pappelina
1 450 kr

Svanen miljömärkning

Miljömärkningen Svanen utvecklar kriterier utifrån ett livscykelperspektiv - från råvara till avfall. 

Svanen är en nordisk miljömärkning och det innebär att de nordiska länderna har miljömärket Svanen gemensamt. Varje land har ett eget miljömärkningssekretariat som ansvarar för landets verksamhet. Läs mer om Svanen
 
Hilding
7 420 kr
10 600 kr
Hilding
11 060 kr
15 800 kr
Hilding
6 083 kr
8 690 kr
Hilding
7 350 kr
10 500 kr
Hilding
19 950 kr
28 500 kr
Hilding
13 965 kr
19 950 kr
Hilding
17 290 kr
24 700 kr
Hilding
18 900 kr
27 000 kr
Hilding
15 820 kr
22 600 kr
Hilding
12 180 kr
17 400 kr
Hilding
11 060 kr
15 800 kr
Hilding
3 710 kr
5 300 kr
Hilding
5 740 kr
8 200 kr
Hilding
2 870 kr
4 100 kr
Hilding
2 373 kr
3 390 kr
Hilding
1 813 kr
2 590 kr
Hilding
1 533 kr
2 190 kr
Hilding
2 023 kr
2 890 kr
Hilding
2 268 kr
3 240 kr

Astma- och Allergi Svalan 

Astma- och Allergiförbundet arbetar för att möjliggöra ett friskare och tryggare liv för alla med astma, allergi eller annan överkänslighet genom att sprida information, bedriva opinionsbildning och stödja forskning.

De Svalanmärkta produkterna är märkta med förbundets namn och märke. Produkterna är fria från parfymämnen och innehåller heller inte allergener eller irriterande ämnen i sådan mängd att det finns några kända, medicinska rapporterade fall.

Astma- och Allergiförbundets granskningsråd har tagit fram kriterier som fokuserar på sängar och bäddmadrasser för att de ska vara lämpliga för personer med allergisjukdom. Astma- och Allergiförbundets granskningsråd ställer höga krav på tygtäthet samt att denna täthet förblir oförändrad trots upprepade tvättar. Vid inköp bör du som konsument se på både säng och bäddmadrass som är rekommenderade av oss för att säkerställa den totala lämpligheten. Läs mer om Svalan
 
Hilding
7 420 kr
10 600 kr
Hilding
11 060 kr
15 800 kr
Hilding
6 083 kr
8 690 kr
Hilding
7 350 kr
10 500 kr
Hilding
3 710 kr
5 300 kr
Hilding
5 740 kr
8 200 kr
Hilding
2 870 kr
4 100 kr
Mille Notti
1 095 kr
Mille Notti
3 595 kr
Hilding
3 645 kr
Hilding
2 268 kr
3 240 kr
 

FSC®

FSC® står för Forest Stewardship Council och är en oberoende, internationell medlemsorganisation som främjar ett samhällsnyttigt, miljöanpassat och ekonomiskt hållbart bruk av världens skogar.

Att en möbel är FSC®-certifierat innebär att allt trä kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk, det vill säga ett skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö.

När du väljer FSC stödjer du bevarandet av skyddade skogar, värnar om naturen och klimatet, och hjälper människor till ett bättre liv. FSC-råvara kontrolleras i hela kedjan fram till märkt konsumtionsvara.. Läs mer om FSC
 
Swedese
3 755 kr
Rowico
4 495 kr
Rowico
12 495 kr
Sits
20 715 kr
Sits
30 655 kr
Sits
10 665 kr
Sits
8 375 kr
Sits
12 850 kr
Sits
16 990 kr
Fabrikant
14 500 kr
Fabrikant
7 000 kr
Fabrikant
12 800 kr
Fabrikant
5 500 kr
Sits
13 195 kr
Swedese
7 350 kr
Swedese
20 710 kr
Swedese
22 095 kr
Swedese
3 560 kr
Rowico
13 495 kr
Sits
3 680 kr
Sits
17 285 kr
Sits
8 455 kr
Sits
2 640 kr
Sits
1 370 kr
Sits
1 285 kr
Sits
14 125 kr
Sits
5 420 kr
Sits
2 615 kr
Sits
5 365 kr
Sits
15 855 kr
Sits
11 350 kr
Sits
12 745 kr
Sits
20 975 kr
Sits
14 545 kr
Sits
21 330 kr
Sits
36 895 kr
Sits
25 060 kr
Sits
3 680 kr
Sits
9 010 kr
Sits
14 470 kr
Rowico
10 995 kr
Sits
15 985 kr
 

OEKO-TEX®

STANDARD 100 by OEKO-TEX® syfte är att utjämna de nuvarande skillnaderna i världen vad gäller synen på hälsofarliga ämnen. Certifieringen är en garanti för att produkterna är fria från giftiga ämnen. Dessutom minimerar produkter med denna certifiering vår påverkan på miljön. Läs mer om OEKO-TEX
 
Fabrikant
250 kr
Fabrikant
1 900 kr
Mille Notti
395 kr
Mille Notti
495 kr
Mille Notti
445 kr
Mille Notti
295 kr
Varnamo of Sweden
1 750 kr
Mille Notti
495 kr
Mille Notti
645 kr
Varnamo of Sweden
110 kr
Varnamo of Sweden
145 kr
Varnamo of Sweden
1 165 kr
Varnamo of Sweden
2 495 kr
Varnamo of Sweden
495 kr
Varnamo of Sweden
495 kr
Varnamo of Sweden
390 kr
Varnamo of Sweden
410 kr
Varnamo of Sweden
395 kr
Varnamo of Sweden
140 kr
Varnamo of Sweden
790 kr
Varnamo of Sweden
595 kr
Varnamo of Sweden
740 kr
Varnamo of Sweden
1 015 kr
Varnamo of Sweden
350 kr
Varnamo of Sweden
275 kr
Varnamo of Sweden
335 kr
Mille Notti
1 095 kr
Mille Notti
345 kr
Mille Notti
545 kr
Mille Notti
3 595 kr

CARE & FAIR 

CARE & FAIR är ett världsomspännande industriinitiativ för europeisk matthandel. De arbetar för att bekämpa olagligt barnarbete och förbättra levnadsvillkoren för mattan vävare och deras familjer i Indien, Nepal och Pakistan. CARE & FAIR stöder för närvarande 10 skolor, 6 vuxenutbildningscenter och 3 daghem i Indien. Läs mer om CARE & FAIR
 
Linie Design
3 175 kr
Linie Design
2 520 kr
Linie Design
2 995 kr
Linie Design
1 890 kr
Linie Design
2 950 kr
Linie Design
3 600 kr
Linie Design
2 995 kr
Linie Design
2 880 kr
Linie Design
4 200 kr
Linie Design
4 220 kr
Linie Design
2 995 kr
Linie Design
4 560 kr
Linie Design
1 970 kr
Linie Design
6 075 kr
Linie Design
5 995 kr
Linie Design
6 225 kr
Linie Design
4 495 kr
Linie Design
7 895 kr
Linie Design
9 850 kr
Linie Design
6 245 kr
Classic Collection
10 290 kr
Classic Collection
4 590 kr
Linie Design
2 780 kr
Linie Design
4 255 kr
Linie Design
3 895 kr
Linie Design
2 195 kr
Linie Design
1 795 kr
Linie Design
11 695 kr
Linie Design
7 550 kr
Linie Design
8 925 kr
Linie Design
6 750 kr
Linie Design
2 465 kr
Linie Design
4 715 kr
Linie Design
2 690 kr
Linie Design
2 115 kr
Linie Design
4 715 kr
Classic Collection
9 990 kr
Classic Collection
4 490 kr
Classic Collection
10 290 kr
Linie Design
3 860 kr
Linie Design
1 520 kr
Linie Design
2 365 kr
Classic Collection
2 590 kr
Classic Collection
2 790 kr
Classic Collection
8 990 kr
Classic Collection
3 990 kr
Classic Collection
6 690 kr
Linie Design
4 625 kr
Linie Design
3 780 kr
Linie Design
6 165 kr

Företag med eget miljöansvar

Titta gärna på våra andra leverantörer som har ett utarbetat miljöansvar, men som inte är certifierade enligt de stora organisationerna.
 
Innovation Living
9 680 kr
10 445 kr
Pappelina
1 450 kr
Pappelina
1 250 kr
Innovation Living
9 145 kr
Innovation Living
13 770 kr
Innovation Living
12 185 kr
Innovation Living
1 920 kr
Innovation Living
310 kr
Innovation Living
9 145 kr
Innovation Living
13 770 kr
Innovation Living
12 185 kr
Innovation Living
16 570 kr
Innovation Living
23 645 kr
Innovation Living
14 190 kr
Innovation Living
14 190 kr
Innovation Living
11 920 kr
Innovation Living
10 905 kr
Innovation Living
13 405 kr
Innovation Living
13 200 kr
14 020 kr
Innovation Living
9 430 kr
Normann Copenhagen
3 400 kr
Stolab
23 775 kr
Stolab
15 970 kr
Stolab
19 225 kr
Pappelina
6 200 kr
Pappelina
5 990 kr
Pappelina
1 140 kr
Normann Copenhagen
8 570 kr
Normann Copenhagen
7 855 kr
Stolab
3 495 kr
4 250 kr
Secto Design
8 190 kr
Secto Design
8 615 kr
Normann Copenhagen
3 570 kr
Normann Copenhagen
2 425 kr
Normann Copenhagen
3 285 kr
Stolab
1 035 kr
Normann Copenhagen
10 715 kr
Normann Copenhagen
9 425 kr
Normann Copenhagen
9 285 kr
Normann Copenhagen
9 285 kr
Normann Copenhagen
10 715 kr
Normann Copenhagen
11 000 kr
Normann Copenhagen
8 000 kr
Normann Copenhagen
7 855 kr
Stolab
4 990 kr

VÅRA LEVERANSER 

Dina möbler levererar vi med hjälp av möbeltransportbolaget LGT. De har arbetat med möbellogistik sedan 70-talet och är experter på att se till att alla produkter blir väl omhändertagna.

LGT älskar dina möbler. Möbler är inte bara deras jobb, det är deras stora intresse. LGT tar hand om dem och ser till att de inte blir skadade och att de når sin destination utan repor. Över 99,96 % av alla paket levereras utan skador, just för att LGT älskar dina möbler.

LGT kör över hela Sverige till er närmsta transportcentral, där de tar hjälp sista biten av kollegor i branschen så som Bring. Budcom och Flexit. I Stockholm och Göteborg levererar de även hela vägen till dig. 

LGT arbetar aktivt för en hållbar utveckling – ekonomiskt, socialt och miljömässigt.