Gör ett bra miljöval

Miljömärkningar - för att göra ett bra miljöval

Vi vill uppmuntra och inspirera dig till att enkelt göra ett bra miljöval.

De certifikaten vi vill lyfta upp är några av branschens största kravställare på produkternas tillverkning, process, hållbarhet och etiska krav. Bra för både människa och miljö helt enkelt!

Vi har också många leverantörer som har ett utarbetat miljöansvar, men som inte är certifierade enligt de stora organisationerna.
 
Nedan hittar du en fullständig lista.

Handla svensktillverkade möbler hos Tibergs Möbler

Svensktillverkat

En hållbar konsumtion innebär att minimera den påverkan som våra inköp har på natur och miljö. När produkter tillverkas i närområdet är det oftast lättare att följa tillverkningens påverkan på miljö och ekosystem

Se alla 

Svensktillverkat

Tillverkning i närområdet ger också lägre koldioxidutsläpp och mindre luftföroreningar eftersom transporterna blir kortare. Ofta kostar lokalt producerade möbler lite mer än massproducerade möbler från andra sidan jordklotet, men de håller ofta i generationer,  vilket gör detta mer ekonomiskt och miljömässigt hållbart på lång sikt. Närproducerat har också stora samhälleliga vinster. Vi slipper utnyttja jordens resurser med långa transporter och vi bidrar till att kunskap och arbetstillfällen stannar i Sverige.

 

Produkter

Svensktillverkat

Möbelfakta

Svenska Trä- och Möbelföretagen (TMF) har tagit fram certifieringen Möbelfakta. Märkningen står för kvalitet, miljömedvetenhet och socialt ansvar. 

Möbelfakta

En möbel som lever upp till de tre delarna av Möbelfakta möter kraven på miljövänlighet, är tillverkad enligt etiska riktlinjer och följer gällande kravspecifikationer vad gäller kvalitet. Det säkerställer en hållbar utveckling. Det ger även möblerproducenter ett starkt utgångsläge, både nationellt och internationellt. Det är, helt enkelt, en garanti för alla i möbelbranschen. 

Produkter

Möbelfakta

Svanen miljömärkning

Miljömärkningen Svanen utvecklar kriterier utifrån ett livscykelperspektiv: från råvara, till avfall. 

 

Svanen miljömärkning

Svanen kom till 1989. Det är den officiella miljömärkningen i Norden. Varje land har ett eget miljömärkningssekretariat som ansvarar för verksamheten i landet. Miljömärkning Sverige AB leder arbetet i Sverige, på uppdrag av regeringen. 

Läs mer om Svanen >

 

Produkter

Svanen miljömärkning

Astma- och Allergi Svalan

Astma- och Allergiförbundet arbetar för att möjliggöra ett friskare och tryggare liv för de med astma, allergi och överkänslighet. De sprider information, bedriver opinionsbildning och stödjer forskning. 

Produkter som är märkta med Svalan, är märkta med namnet och märket av förbundet. Produkterna är fria från ämnen med parfym och innehåller inga allergener eller irriterande ämnen (i sådana mängder att det finns kända, medicinska fall rapporterade). 

Astma- och Allergi svalan

Granskningsrådet hos Astma- och Allergiförbundet har tagit fram kriterier som fokuserar på sängar och bäddmadrasser, för att dessa ska vara lämpliga för personer med allergier. Granskningsrådet ställer höga krav på täthet av tyg, framför allt att tätheten ska vara oförändrad oavsett hur många gånger man tvättar tyget. Du som konsument bör, vid inköp, se på sängar och bäddmadrasser som är rekommenderade av oss för att säkerställa lämpligheten. 

Läs mer om Svalan >

 

 

Produkter

Astma-och Allergi

CARE & FAIR

Care & Fair arbetar dels för att bekämpa olagligt barnarbete, dels för att förbättra levnadsvillkoren för mattvävare och deras familjer i Indien, Nepal och Pakistan. 

CARE & FAIR

Care & Fair är ett världsomspännande initiativ för matthandel i Europa. De arbetar dels för att bekämpa olagligt barnarbete, dels för att förbättra levnadsvillkoren för mattvävare och deras familjer i Indien, Nepal och Pakistan. Care & Fair stödjer för närvarande nio skolor, sex vuxenutbildningscenter och tre daghem i Indien och Pakistan. 

Läs mer om Care & Fair >

 

 

Produkter

CARE & FAIR

FSC®

Möbler som är FSC®-certifierade är produkter av ett ansvarsfullt skogsbruk, som tar hänsyn till människa och miljö. 

FSC® 

FSC® står för Forest Stewardship Council. Det är en oberoende, internationell medlemsorganisation som arbetar för att främja ett samhällsnyttigt, miljöanpassat och ekonomiskt hållbart bruk av skogarna i världen. 

När du väljer FSC® värnar du om naturen och klimatet. Du stödjer bevarandet av hotade arter – och stärker rättigheter för arbetare. Råvaror som är märkta med FSC® är kontrollerade under hela kedjan: från råvara, till märkt konsumtionsvara. 

Läs mer om FSC >

Produkter

FSC®