Integritetspolicy

Integritetspolicy för Tibergs Möbler & Interiörs kunder

1. Information om hantering av personuppgifter

Tibergs Möbler & Interiör värnar om din personliga integritet och vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. För oss på Tibergs Möbler & Interiör är det viktigt att vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter och ge dig information på ett sätt som gör att du förstår hur vi kommer behandla dina personuppgifter. Skyddet och sekretessen för dessa personuppgifter är viktigt för oss och vi är fast beslutna att skydda dom.

I denna integritetspolicy, som gäller för alla Tibergs Möbler & Interiörs kunder förklarar vi hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du besöker våra webbsidor tibergsmobler.se & tiberginterior.se, registrerar ett konto hos oss, köper våra produkter eller tjänster eller vid andra kontakter med oss samt vilka kategorier av personuppgifter som dessa aktiviteter innefattar, syftar till och den lagliga grunden för dessa behandlingsaktiviteter.

Tibergs Möbler & Interiör arbetar löpande med integritetsfrågor och vi kan därför komma att uppdatera denna policy. Du hittar alltid den senaste versionen av integritetspolicyn på denna sidan. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter.

2. Vårt ansvar för dina personuppgifter

Vid köp eller kontakt med vår fysiska butik via besök, vår webshop, telefon eller mail, prenumeration på nyhetsbrev, riktad marknadsföring och annonsering på Google, Facebook, Instagram m fl. samt personliga anpassningar för en ökad upplevelse i våra butiker på nätet ansvarar Tibergs Möbler (Tiberg Interiör AB, Org. Nr 559040-8604), för de personuppgifter som inhämtas och behandlas. Adressen är Bangatan 19 414 63 Göteborg, Sverige.

Om du lämnar uppgifter till någon av våra samarbetspartners (t.ex. genom att du har klickat på en länk till någon av våra samarbetspartners som finns publicerad på våra webbsidor) ansvarar vår samarbetspartner för dina personuppgifter.

3. Vilka personuppgifter samlas in av Tibergs Möbler & Interiör?

Vid besök på Tibergs Möbler & Interiörs webbsidor, vid registrering av konto på Tibergs Möbler & Interiör, vid köp av våra produkter eller tjänster eller vid andra kontakter med oss samlar vi in dina personuppgifter som kan vara fullständigt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, betalningsuppgifter, köp-, order- och användningshistorik, IP-adress, bilder och annan ärenderelaterad information som information som du lämnar vid kontakt med vår kundtjänst. Vilka av dessa uppgifter vi samlar in beror på vilken typ av kontakt.

4. Varför behandlar Tibergs Möbler & Interiör dina personuppgifter?

När du har lämnat personuppgifter till oss på Tibergs Möbler & Interiör, använder vi dessa uppgifter för de ändamål och med stöd den lagliga grund som anges nedan:

A. För att kunna hantera beställning och administration av ditt köp.

Det köpavtal som vi har ingått med dig utgör den lagliga grunden för behandlingen och är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser och fullgöra detta avtal gentemot dig, t.ex. leverera din beställning och få betalt.

B. För att kunna administrera ditt medlemskap i kundklubben på ”Mina sidor” och för säker och korrekt hantering av personuppgifter kopplade till ditt medlemskap.

Vår lagliga grund för detta ändamål är: Det avtal som vi har ingått med dig i samband med att du registrerar konto/handlar utgör den lagliga grunden för att hantera ditt avtal om medlemskap. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser gentemot dig, t.ex. skapa och administrera ditt konto i ”Mina sidor”, göra utskick och administrera dina medlemsförmåner. Om du inte vill att vi använder oss av din kundhistorik kan du alltid avsluta ditt konto på ”Mina sidor”.

C. För att kunna hantera kundtjänstärenden och ofullständiga orders.

Vår lagliga grund för detta ändamål är: Det är Tibergs Möbler & Interiör berättigade intresse som är den lagliga grunden och behandlingen är nödvändig för att kunna hjälpa dig vid frågor om produkter eller klagomål relaterade till våra produkter och kan även innefatta uppföljande frågor om hur du tycker att produkter och tjänster har fungerat för dig som kund hos Tibergs Möbler & Interiör. Dessutom kommer vi också att påminna dig via e-post om eventuella ofullständiga orders; för detta ändamål kommer din e-postadress och data om din ofullständiga bokning att behandlas. Om din fråga rör en reklamation kommer vi att behandla dina uppgifter för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt gällande konsumentlagstiftning och vi kommer behandla dina uppgifter med bakgrund av den lagliga grund som baseras på vårt köpavtal med dig.

D. För att kunna skicka generell marknadsföring

För att hjälpa dig att få ut mesta möjliga av våra erbjudanden kommer vi att skicka till dig via mejl eller på annat sätt uppmärksamma dig på diverse aktiviteter och erbjudanden, som kan innefatta unika erbjudanden baserade på dina preferenser, eller information om andra special- eller säsongserbjudanden. För detta ändamål kommer vi att behandla din e-postadress, orderhistorik och historik över deltagande i kampanjer.

Tibergs Möbler & Interiör strävar efter att vara så relevant som möjligt för varje kund i olika digitala kanaler. Om du har besökt vår webbplats kan vi presentera relevanta erbjudanden för dig i andra digitala medier baserat på dina webbklick. Anonymiserade IP-platser i cookies kommer att behandlas för detta ändamål. När du besöker vår webbplats utan att logga in på ditt användarkonto kommer vi att använda ditt online-beteende för att presentera relevanta erbjudanden via andra digitala medier.

Vår lagliga grund för detta ändamål är: Det avtal som vi har ingått med dig (dvs. våra åtaganden i Tibergs Möbler & Interiörs nyhetsbrev och sociala medier) är den lagliga grunden för behandling av personuppgifterna. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser gentemot dig, t.ex. ge dig erbjudanden om produkter eller tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av. Om du är kund hos Tibergs Möbler & Interiör, kommer Tibergs Möbler & Interiör att behandla dina personuppgifter för att skicka marknadsföring baserat på vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra Tibergs Möbler & Interiörs produkter och tjänster.


E. För att kunna genomföra ditt deltagande i tävlingar och event

Vår lagliga grund för detta ändamål är: Den lagliga grunden är vårt berättigade intresse av att vi ska ha möjlighet att administrera eller följa upp tävlingar och events t ex bekräftelse på anmälningar eller frågor eller information om vinnare.


F. För att kunna förhindra missbruk av våra tjänster

Vår lagliga grund för detta ändamål är: Det är vårt berättigade intresse att tillhandahålla säkra tjänster som kan förhindra försök till obehörig åtkomst eller olovlig användning av våra tjänster. I. För att kunna fullgöra företagets skyldigheter enligt lag såsom avseende produktsäkerhet, myndighetsbeslut eller bokföringskrav eller enligt skatterättsliga lagar. Vår lagliga grund för detta ändamål är: Den lagliga grunden är att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag.


G. För att kunna fullgöra företagets skyldigheter enligt lag såsom avseende produktsäkerhet, myndighetsbeslut eller bokföringskrav eller enligt skatterättsliga lagar.

Vår lagliga grund för detta ändamål är: Den lagliga grunden är att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag.
 

5. Hur Tibergs Möbler & Interiör använder informationen om dig i kundklubb (Nyhetsbrev), utskick och anpassade erbjudanden.

När du beställer eller köper en produkt eller tjänst av oss på Tibergs Möbler & Interiör, när du registrerar dig för nyhetsbrev samt när du accepterar att vi använder cookies på vår webplats, kan vi komma att använda dina kontaktuppgifter, din köp- och orderhistorik samt användarhistorik (t ex hur du klickar eller söker på vår hemsida) för att få en inblick i och kunna förstå vilka produkter eller tjänster som du är intresserad av och om det finns andra liknande produkter eller tjänster som vi också tror att du skulle tycka om. Baserat på denna information kommer vi på Tibergs Möbler & Interiör att kunna ge dig information om t.ex. nyheter i vårt sortiment.

Om du inte vill att vi använder din kundhistorik för att skicka erbjudanden och andra medlemsförmåner till dig har du alltid rätt att avregistrera dig från sådana utskick. 

Den kundinformation som vi sparar om dig, är baserad på uppgifter som Tibergs Möbler & Interiör har samlat in om dig antingen från dig eller från register såsom Klarna för att säkerställa rätt adressuppgifter eller andra aktörer som Tibergs Möbler & Interiör samarbetar med och där du också är kund, för att skapa den samlade informationen om dig.

6. När vi kan komma att dela dina uppgifter

Tibergs Möbler & Interiör delar endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag. Vi kan i vissa fall använda oss av ett personuppgiftsbiträde som hjälper oss med vår marknadsföring eller för att handlägga avtal och beställningar. Företag som hjälper oss i dessa fall kan vara speditions- och logistikföretag, bank- och kreditkortsföretag eller leverantörer inom marknadsföring. I sådana fall har vi ingått ett avtal för personuppgiftsbiträdet som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter. När vi delar med oss av dina uppgifter kommer dessa att användas för samma ändamål som vi från början samlade in dem för.

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftansvariga vilket innebära att dessa styr hur informationen ska behandlas såsom myndigheter eller företag som erbjuder självständiga betallösningar eller allmänna varutransporter.

 

7. Lagring och lagringstid

På Tibergs Möbler & Interiör behandlar vi information om dig som kund för att kunna ge den bästa servicen och vi sparar dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. Vi på Tibergs Möbler & Interiör har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt.

Information avseende kunder vid köp och kundtjänstärenden:

När det gäller din köp-, order-, och användarhistorik, i den utsträckning vi inte har anonymiserat dina uppgifter, kommer vi att radera sådan historik 3 år efter transaktionsdatum.

Uppgifter som relaterar till ett kundtjänstärende sparas tills det avslutas eller raderas annars efter 3 år från köptransaktionens genomförande, om ärendet är kopplat till ett köp.

Information avseende medlemmar i Tibergs Möbler & Interiörs kundklubb:

Som medlem i Tibergs Möbler & Interiörs kundklubb sparar vi relevanta och aktuella uppgifter relaterade till ditt medlemskonto, så länge som du väljer att vara medlem hos oss.

Om du inte längre vill vara medlem kommer vi att radera dina uppgifter senast 6 månader efter att vi mottagit ditt meddelande om uppsägning. Om du inte längre vill ha direktmarknadsföring från Tibergs Möbler & Interiör kan du alltid avregistrera dig från vår kundklubb eller nyhetsbrev.

8. Säkerhet för dina personuppgifter

På Tibergs Möbler & Interiör säkerställer vi att dina personuppgifter hanteras enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot olovlig eller obehörig tillgång till informationen. På Tibergs Möbler & Interiör hanteras endast den informationen som behövs och endast av de personer som behöver den, för att kunna ge den bästa servicen till våra kunder.

9. Dina rättigheter

Vi på Tibergs Möbler & Interiör vill alltid vara transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Du har alltid rätt att begära att få tillgång till, rättelse, begränsning och radering av de personuppgifter som vi har om dig, samt be om en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat maskinläsbart format. Om vi mottar en begäran från dig, kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. En begäran om registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad från dig. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas. Om du har en registrerad profil kan du när som helst uppdatera, korrigera eller radera information som du har gett oss.

Du har även rätt att göra invändningar mot viss bearbetning och, där vi har bett om ditt medgivande för att behandla dina uppgifter, återkalla detta medgivande. Där vi behandlar dina data för att vi har ett legitimt intresse av att göra detta (förklarat ovan) har du också rätt att göra invändningar mot detta. Dessa rättigheter kan begränsas i vissa situationer – till exempel där vi kan visa att vi har en juridisk skyldighet att behandla dina uppgifter.

Om vi kräver att personuppgifter ska uppfylla vissa rättsliga eller avtalsmässiga skyldigheter, är det obligatoriskt att tillhandahålla sådana uppgifter. Om sådana uppgifter inte tillhandahålls, kommer vi inte att kunna fullgöra vår del av avtalet eller uppfylla de skyldigheter som vi har. I andra fall är tillhandahållandet av de begärda personuppgifterna frivilligt.

Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke och tacka nej till olika typer av marknadsföring.

10. Ändringar och tillägg till denna policy

Från tid till annan kan vi uppdatera eller ändra denna sekretesspolicy för att spegla nya eller andra sekretessrutiner utan att meddela dig. Vi rekommenderar dig att läsa den senaste versionen av denna sekretesspolicy.

Vi kommer att lägga upp ett meddelande på våra webbplatser och/eller på annat sätt kommunicera till dig när vi gör väsentliga ändringar i denna sekretesspolicy. Om du inte godkänner något av de ändrade villkoren, måste du sluta använda vår tjänst och radera ditt konto i förekommande fall.

11. Klagomål och tillsynsmyndighet

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig till oss på Tibergs Möbler & Interiör. Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning och den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen.

12. Kontakta oss

Vårt mål är att alltid ge dig enkel och korrekt information om hur vi använder dina personuppgifter. På Tibergs Möbler & Interiör är våra kunders personliga integritet viktiga för oss och vi arbetar ständigt med förbättringar för att du som kund alltid ska känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss.
Om du har frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vår kundtjänst via vårt mail info@tibergsmobler.se. Du kan också ringa till oss på telefonnummer: 031-12 24 00.

13. Cookies

Se vår separata cookiepolicy här


Sidan är senast uppdaterad: 2023-06-29